תאום
​ Coordination

 
התפקיד התאומי מופעל על  ידי היועץ על מנת לתאם בין שירותים בקהילה לצרכים מאותרים בקרב תלמידים, מורים והורים. היועץ עוסק בתאום בין גורמים שונים בתוך בית - הספר, ובין גורמים במעטפת של בית-הספר לבין צרכי הפרט כגון: שפ"ח, שירותי רווחה, שירותי בריאות הנפש, גורמים העסקים בקליטת עלייה וכדומה.
היוועצות
 Consultation

מבוסס על התחלקות בידע מקצועי עם גורמי מקצוע נוספים (פסיכולוגים, הורים, מורים, מנהל). היועץ בתהליך זה, נפגש עם איש מקצוע אחר (אחד או יותר), ובאמצעות מפגש זה מופעלים ידע וניסיון מתחומו של כל משתתף (גם אם רמת המומחיות אינה מאוזנת) על מנת להתמקד במציאת פתרון לבעיה מסוימת.
יעוץ
​Counseling

 
​מבוסס על יחסים בין - אישיים מקצועיים בין יועץ לנועץ. חשיבותו המרכזית בכך שהוא מעמיד לרשות הנועץ כוח מקצועי מיומן , שעמו הוא יכול לשוחח ולברר את בעיותיו ובעזרתו הוא יכול לתכנן ולבחור את דרכו בתבונה בשעה שהדבר נחוץ לו ביותר. 
 
ייעוץ חינוכי הוא תחום מרתק המאגד בתוכו ארבע מיומנויות יסוד אשר שילובן והאיזון שביניהם מייחד את עבודת היועץ :

מהו ייעוץ חינוכי?

התהליכים הייעוציים מתבצעים על-ידי היועץ באמצעות ארבע המיומנויות הנ"ל בהתייחסותו  לפרט, לקבוצה ולמערכת. 

תחומי הסיוע שלי כיועצת חינוכית: 
 • פיתוח צוות בית-ספרי - שיתוף פעולה ועבודת צוות.
 • יצירת דיאלוג משמעותי בין השותפים במערכת.
 • רגישות לפרט כישות הוליסטית.
 • איתור מקורות כוח אצל התלמיד
 • יצירת מצבים המאפשרים הצלחה
 • יצירת מצבים המאפשרים ביטוי עצמי
 • פיתוח והטמעת תכניות התפתחות, התערבות ומניעה כמו : כישורי חיים – ליבת התוכניות היעוציות מצויה בתוכנית כישורי חיים. 
 • התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, מעברים ונושאים מניעתיים .
 • ייעוץ פרטני לתלמיד ולהוריו  : מיועד לסייע לכם להתמודד עם קשיים (זמניים או מתמשכים) בתחומי חיים השונים.
 • מורכב מן הפעולות הבאות: 
 • איתור ראשוני וזיהוי הבעיה. 
 • התערבות קצרת טווח (במידת הצורך).
 • ריכוז המידע ותיאום בין הגורמים השונים הקשורים לבעיה, והפנייה (במידת הצורך).
 • ניהול הטיפול (Case Management) , מעקב ויישום ההמלצות. 

בייעוץ פרטני לתלמיד למשפחתו יושם הדגש על טיפול בילדים עם צרכים ייחודיים: 
ילדים במצבי סיכון ,ילדים לקויי למידה ,ילדים "משולבים" , ילדים מחוננים ,ילדים עולים - רב תרבותיות בבית-הספר.

בייעוץ / היוועצות להנהלה ולצוות המורים  בנושאים – סדנאות והשתלמויות: 
היועץ הוא משאב הדרכה לצוותים בתחומים הבאים: זיהוי איתותי מצוקה, שיכלול כלים בהתייחסות אל התלמיד כפרט וכלי הנחייה של המחנך ובעלי תפקידים בבית-הספר. 
פיתוח תנאים המקדמים עבודת צוות: הנעה ומניעת שחיקה, דרכי קבלת החלטות, יוזמה, אחריות ומנהיגות .
ארגון המערכת ,התמודדות עם הטרוגניות ורב תרבותיות, יצירת  אקלים מיטבי, תהליכי למידה
קריאה מושכלת של נתונים מתוך תהליכי הערכה ומדידה, תיווכם למערכת, בניית תכניות התערבות מבוססות על הנתונים והטמעתם. מצבי לחץ ומשבר, סיוע ומעורבות בהערכות המערכת החינוכית להתמודדות בשעת חירום ומשבר, שתכלול את הפעולות הבאות: 
>> הכשרת הצוות החינוכי בתוכניות חינוכיות שונות
>> הכנת תכניות פעולה 
>> התערבות באירועי  חירום ומשבר: ברמה התערבות ראשונית ושניונית . 
>> תיעוד שיטתי של הטיפול באירועים, לצורך למידה והפקת לקחים.

כיועצת חינוכית ומדריכה בעלת ניסיון של 24 שנים, אני מזמינה אתכם לאפשר לי להיות לצדכם בתהליכים חינוכיים איתם אתם מתמודדים עם ילדכם.

מיפוי קשיים, הפניה לאבחונים, הפניה למבדקים נוספים על פי הערכת התפקוד, ליווי מול גורמים בבית הספר, סיוע לצוות החינוכי בגילוי החזקות של ילדכם ובמידת הצורך שותפות בבניית תכנית ההתערבות החינוכית.

  
ניהול תוכניות
 Program
Managing  

הפעלה של תכניות התפתחותיות ומניעתיות, באמצעות הכשרת צוותים חינוכיים ויישומן בקרב התלמידים, בליווי מערך בקרה והערכה. תהליך העבודה
התהליכים הייעוציים מתבצעים על-ידי היועץ באמצעות ארבע המיומנויות הנ"ל בהתייחסותו  לפרט, לקבוצה ולמערכת. 
 

ייעוץ חינוכי - ייעוץ והדרכת הורים